องค์ประกอบของโคเวิร์คกิ้งสเปซที่เหมาะกับการทำงาน

โคเวิร์คกิ้งสเปซในกรุงเทพฯ เป็นสถานที่ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 หลังมาตรการผ่อนคลาย และสถานที่ต่าง ๆ เริ่มเปิดให้บริการกันมากขึ้น โดยสถานที่อย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซยังเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ทำงานอย่างฟรีแลนซ์ หรือผู้ที่ต้องการทำงานนอกสถานที่ รวมถึงผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ต้องการมีพื้นที่สำหรับการทำงาน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม คือการเลือกใช้สถานที่ ไม่เพียงคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงลักษณะการออกแบบของโคเวิร์คกิ้งสเปซ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผู้เข้าใช้งานด้วย

โคเวิร์คกิ้งสเปซที่ดีต้องสามารถลดสิ่งรบกวนต่างๆ รอบด้านได้ เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ผู้ใช้งานได้พบปะกับผู้คนอื่นๆ หลังจากการเว้นระยะห่างทางสังคมที่ผ่านมาเป็นเวลานาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แล้วการออกแบบโคเวิร์คกิ้งสเปซที่ดีควรเป็นอย่างไร? แน่นอนว่าคงไม่ใช่เพียงแค่การนำโต๊ะเก้าอี้มาจัดวางไว้ด้วยกัน แต่หากลองจินตนาการถึงกลุ่มคนหลากหลายอาชีพมาทำงานในสถานที่เดียวกัน พื้นที่ดังกล่าวจึงต้องมีทั้งความเป็นส่วนตัวและเป็นที่ที่สามารถใช้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างคล่องตัว ดังนั้นการออกแบบโคเวิร์คกิ้งสเปซที่สามารถใช้งานได้จริง จึงต้องใส่ใจในรายละเอียดอย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องฟังก์ชันการใช้งานและความสวยงาม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมกัน

วันนี้ เราจะมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบสำคัญของการทำงานในพื้นที่อย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ เพื่อค้นหาว่า อะไรที่ทำให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ จากผู้ใช้งาน

ความสมดุลระหว่าง ‘ตัวเรา’ และ ‘พวกเรา’

หนึ่งในเหตุผลที่โคเวิร์คกิ้งสเปซในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนทำงาน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมีออฟฟิศส่วนตัวของตัวเองได้ ในขณะเดียวกันยังมีพื้นที่ส่วนรวมที่สามารถใช้งานร่วมกับคนอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงานจากที่อื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้คุณได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ อีกด้วย

ส่วนในแง่ของการออกแบบโครงสร้างสถานที่ โคเวิร์คกิ้งสเปซที่ดีจะต้องมีการแบ่งเขตพื้นที่ทำงานส่วนตัว โดยแยกออกจากพื้นที่ใช้งานส่วนรวมอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น จัสโค จะมีรูปแบบการจัดสถานที่ให้ผู้ใช้งานจัดสรรพื้นที่ได้อย่างอิสระ (โดยสามารถเลือกเช่าประเภทโต๊ะสำหรับทำงานได้อย่างหลากหลาย) ซึ่งจะกระตุ้นทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดออฟฟิศส่วนตัวสำหรับสมาชิกที่ต้องการทำงานอย่างมีสมาธิอีกด้วย

และเพื่อเติมเต็มการออกแบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จัสโค ยังออกแบบสถานที่ให้มีเพดานสูงโปร่ง เก้าอี้นั่งที่สะดวกสบาย และการตกแต่งที่มีสีสันสดใส ส่งผลให้เป็นสถานที่ทำงานที่มีความดึงดูด เหมาะกับการทำงานอย่างมาก รวมถึงยังเป็นสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น แพนทรี หรือห้องสำหรับสันทนาการ

การเข้าถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน

การเข้าถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการออกแบบโคเวิร์คกิ้งสเปซ ซึ่งประกอบไปด้วยการมีสัญญาณเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่รวดเร็วและมีความเสถียร รวมไปถึงการจัดสถานที่สำหรับปริ้นงาน ถ่ายเอกสาร และการสแกนเอกสารต่าง ๆ โดยโคเวิร์คกิ้งสเปซที่ดีจะมีการจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ การดูแลให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีความปลอดภัยจากการชำรุดเสียหายก็เป็นสิ่งที่ควรใส่ใจอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลีกเลี่ยงปัจจัยภายนอกอย่างความร้อน ความชื้น หรือแสงแดด ก็มีความสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน

โดยแนวคิดนี้ไม่ควรจำกัดเพียงแค่เรื่องอุปกรณ์สำหรับการใช้งานร่วมกัน แต่ควรนำมาปรับใช้กับสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทอื่น ๆ ด้วย

แสงสว่าง เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

การจัดแสงไฟเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการสร้างบรรยากาศในโคเวิร์คกิ้งสเปซ โดยทั่วไปแล้วภายในโคเวิร์คกิ้งสเปซจะมีการจัดแสงสว่างหลายระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่และฟังก์ชันทั้งการใช้ทำงานและการพักผ่อน ยกตัวอย่างเช่น โคเวิร์คกิ้งสเปซจัสโค สาขา Silom Edge มีการออกแบบสถานที่โดยมีหน้าต่างขนาดใหญ่ เพื่อให้แสงธรรมชาติได้เข้ามาอย่างเต็มที่ในเวลากลางวัน ซึ่งแสงธรรมชาตินี้ยังช่วยให้มีสมาธิกับการทำงานได้มากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเรื่องการจัดแสงไฟจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล รวมถึงประเภทงานที่ทำด้วย เช่น กลุ่มคนที่ทำงานด้านการตัดต่อวิดีโอ หรือนักเขียนซอฟต์แวร์อาจต้องการสถานที่ทำงานที่มีแสงสว่างน้อยกว่าปกติ เพื่อที่จะสามารถมองเห็นภาพในจอได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่างของการออกแบบโคเวิร์คกิ้งสเปซที่ดีเยี่ยม

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น ลักษณะสำคัญในการออกแบบของโคเวิร์คกิ้งสเปซที่ดี จะต้องมีการจัดแบ่งพื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่สำหรับการใช้งานส่วนรวมได้อย่างลงตัว

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ได้แก่ โคเวิร์คกิ้งสเปซจัสโค สาขา Capitol Tower, All Seasons Place ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ เป็นสถานที่ที่มีการออกแบบให้มีความทันสมัยและสะดวกสบาย ประกอบไปด้วยพื้นที่ออฟฟิศส่วนตัวและพื้นที่เปิดสำหรับการใช้งานร่วมกัน โดยสมาชิกสามารถเลือกสมัครแผนการเป็นสมาชิกรูปแบบต่างๆ และเลือกใช้โคเวิร์คกิ้งสเปซที่ตอบโจทย์ความต้องการในการทำงาน และในส่วนของการเลือกใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ จะไม่ใช้วัสดุที่มีความลื่นและมีเหลี่ยมมุมที่แหลมคม ซึ่งสามารถสังเกตได้จากวัสดุสิ่งอำนวยความสะดวกใน พื้นที่ส่วนรวมต่าง ๆ เนื่องจากจะส่งผลทำให้ผู้คนต้องการมีส่วนร่วมในการทำงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ใช้สอยให้เลือกมากมาย เช่น มีการจัดห้องประชุมให้อยู่ภายในพื้นที่ออฟฟิศ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเลือกใช้พื้นที่เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันของทีมได้อย่างตอบโจทย์

อาจจะกล่าวได้ว่า ตั้งแต่การเลือกใช้สีสัน เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงการจัดองค์ประกอบของแสงสว่างและรูปแบบการจัดสถานที่ ทุก ๆ รายละเอียดและอุปกรณ์ได้ถูกเลือกสรรอย่างรอบคอบ เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานได้อย่างลงตัวที่สุด

ค้นหาโคเวิร์คกิ้งสเปซที่เหมาะสมกับคุณ 

ทุก ๆ คน ควรได้ทำงานในสถานที่ที่มีบรรยากาศดี และมาพร้อมกับการต้อนรับที่อบอุ่น ซึ่งโคเวิร์คกิ้งสเปซในกรุงเทพฯ กำลังพัฒนามุ่งไปสู่พื้นที่ที่ส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน ปัจจุบัน จัสโค ประเทศไทย มีสถานที่ทำงานให้เช่าทั้งหมด 5 สาขา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเยี่ยมชมออฟฟิศได้ทุกสาขาเพื่อหาโคเวิร์คกิ้งสเปซที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออฟฟิศในพื้นที่ทำเลทองของกรุงเทพฯ

The JustCo Story

JustCo to me is more than an exciting job; it is a business that my husband Wan Sing KONG founded, and I am blessed to have been involved in his entrepreneurial journey right from the start. Prior to joining JustCo, I was working at Proctor & Gamble. In 2011, I moved from my much-loved American life and embarked on this journey with Wan Sing in Singapore.

Like many start-up stories, the initial years were marked by a lot of dreams and doubts, ups and downs, exciting and exhausting moments. During the early years of JustCo, we knew that the entrepreneurial journey would not be easy and we did face many obstacles – but the sense of fulfilment was something I would not find elsewhere. JustCo makes my life even fuller and more interesting every day.

My role in JustCo is to foster a community of talented and like-minded individuals and businesses where members can tap into to seek new connections and explore business opportunities through engagement activities like specially-curated professional and social events. Our members get to fully experience the benefits and network effects within JustCo’s large community of more than 17,000 members. This is not different from the atmosphere I fell in love with when at Columbia Business School, where students collaborated to complete projects, and tapped on each other’s expertise to learn and grow.

At JustCo, we offer people a range of options; they can work and socialise in either their own offices or hot-desks in the common area, either behind their computer screens or while using our shared facilities like ping-pong tables, foosball, arcade games, and swings (yes, like the ones you see in a park). They make friends, network with industry peers, attend thought-provoking events, gain advice from a host of senior business figures, or learn to pitch their business ideas. Every day, the community grows, expands and new connections are created; with kudos also to our Community Team – made up of passionate individuals who work closely with our members and understand the needs. I had never dreamed that I could have so much fun (and yes, sometime stress too) at work.

Thinking back, I am very grateful with how everything came together. I’ve not only been part of building a business, but more importantly, I get to nurture start-ups, support freelancers, and help many large organizations change the way they work and grow.

Over the years, JustCo has achieved great milestones, building the name to be recognised as one of Asia’s leading premium flexible workspace providers. We now have presence across Asia, including key cities like China, Singapore, Thailand, Indonesia, South Korea, Australia, Taiwan, and more to come..

I had never dreamed that I would be doing this with the most important person in my life, my husband, or ever thought that our personal and professional lives would be so intertwined. Every day I feel truly blessed, to continue to grow as a person and a leader in a business where there is so much passion, support and collaboration. I look forward to welcoming and meeting you in the JustCo community.

 

Lu Liu

เรื่องราวของ JustCo

สำหรับฉัน JustCo เป็นมากกว่างานที่น่าตื่นเต้น นี่คือธุรกิจที่ Wan Sing KONG สามีของฉันได้ก่อตั้งขึ้น และฉันก็มีความสุขมากที่ได้มีส่วนร่วมในการเดินทางบนเส้นทางผู้ประกอบการตั้งแต่แรกเริ่ม ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ JustCo ฉันเคยทำงานให้กับบริษัท Proctor & Gamble ในปี 2554 ฉันได้โบกมือลาวิถีชีวิตแบบอเมริกันที่ฉันรักมาก แล้วเริ่มต้นการเดินทางกับ Wan Sing ที่ประเทศสิงคโปร์

เช่นเดียวกับเรื่องราวของบริษัทสตาร์ทอัพหลายๆ แห่ง ที่ในปีแรกๆ จะเต็มไปด้วยความฝันและความไม่มั่นใจ ขาขึ้นและขาลง รวมทั้งช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเหน็ดเหนื่อยมากมาย ในช่วงปีแรกๆ ของ JustCo เรารู้ว่าการเดินทางบนเส้นทางผู้ประกอบการนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และเราก็ได้เผชิญกับอุปสรรคมากมาย แต่ความรู้สึกของการได้บรรลุเป้าหมายคือสิ่งที่ฉันหาไม่ได้จากที่อื่นๆ JustCo ทำให้ชีวิตของฉันสมบูรณ์ขึ้นและน่าสนใจยิ่งขึ้นในทุกๆ วัน

บทบาทของฉันที่ JustCo คือการบ่มเพาะชุมชนของเหล่าผู้มีพรสวรรค์และมีแนวคิดร่วมกัน รวมทั้งธุรกิจที่สมาชิกสามารถค้นหาและติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ๆ รวมทั้งสำรวจโอกาสทางธุรกิจผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆ เช่น อีเว้นท์ด้านอาชีพและสังคมที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นพิเศษ สมาชิกของเราจะได้รับสิทธิประโยชน์ และได้สัมผัสกับพลังแห่งเครือข่ายภายในชุมชนขนาดใหญ่ของ JustCo ที่มีสมาชิกกว่า 17,000 คนอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่ต่างไปจากบรรยากาศที่ฉันหลงรักเมื่อครั้งยังเรียนอยู่ที่ Columbia Business School ที่นักเรียนร่วมมือกันดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ และอาศัยความเชี่ยวชาญของกันและกันเพื่อเรียนรู้และเติบโต

ที่ JustCo เรานำเสนอทางเลือกมากมาย สมาชิกของเราสามารถทำงานและเข้าสังคมได้ในออฟฟิศของพวกเขาเอง หรือที่โต๊ะทำงานแบบไม่ประจำในพื้นที่ส่วนกลาง ไม่ว่าจะหลังหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือในขณะที่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับใช้ร่วมกันของเรา เช่น โต๊ะปิงปอง โต๊ะฟุตบอล เกมอาร์เคด และชิงช้าแบบที่เคยเห็นกันตามสวนสาธารณะ พวกเขาผูกมิตร สร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม เข้าร่วมอีเว้นท์ที่ช่วยกระตุ้นความคิด รับคำแนะนำจากบุคคลอาวุโสในแวดวงธุรกิจ หรือเรียนรู้ที่จะนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจของตนเอง ในทุกๆ วัน ชุมชนของเราเติบโตและขยายตัวขึ้น และมีการติดต่อสัมพันธ์ใหม่ๆ ส่วนหนึ่งต้องขอขอบคุณทีมงานชุมชนของเราซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความมุ่งมั่น ซึ่งทำงานร่วมกับสมาชิกของเราอย่างใกล้ชิด และเข้าใจความต้องการของพวกเขา ฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า ฉันจะสนุกได้มากขนาดนี้ในการทำงาน (และบางครั้งก็เครียดด้วยเช่นกัน)

เมื่อมองย้อนกลับไป ฉันรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวได้ ฉันไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการก่อตั้งธุรกิจเท่านั้น แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ฉันได้โอบอุ้มธุรกิจสตาร์ทอัพ สนับสนุนชาวฟรีแลนซ์ และช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งเปลี่ยนวิธีการทำงานและเติบโตขึ้น

JustCo ประสบความสำเร็จอย่างสูงมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ซึ่งทำให้เราสามารถเปิดสาขาได้อย่างต่อเนื่อง และกลายมาเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการพื้นที่ทำงานระดับพรีเมียมที่มีความยืดหยุ่นชั้นนำของเอเชีย ในปัจจุบัน เรามีสาขาทั่วทั้งทวีปเอเชีย รวมทั้งในเมืองหลักๆ หลายแห่งทั้งในประเทศจีน สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ไต้หวัน และอีกมากมายที่กำลังจะมาถึง

ฉันไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยว่า ฉันจะได้สร้างธุรกิจนี้กับสามี ซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิต และไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของเราจะเกี่ยวพันกันมากขนาดนี้ ในทุกๆ วัน ฉันมีความสุขอย่างแท้จริงที่ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะคนๆ หนึ่ง และในฐานะผู้นำในธุรกิจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหลงใหล การสนับสนุน และความร่วมมือมากมาย ฉันหวังว่าจะได้ต้อนรับและพบกับคุณในชุมชน JustCo

 

Lu Liu

Shared Office Space มีความสำคัญอย่างไรกับการทำงานแบบ Hybrid

อันที่จริงแล้วก่อนที่จะเกิดการระบาดของโรคโควิด – 19 บริษัทหลายแห่งได้พยายามสร้างความยืดยุ่นและความสมดุลให้กับการทำงานในรูปแบบเดิม ๆ เพราะจากแต่ก่อนที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันหรือเข้าออกงานให้ตรงเวลา แต่บางบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน โดยให้พนักงานสามารถไปนั่งทำงานที่ไหนก็ได้ในบางวันของสัปดาห์ แต่เมื่อมีการระบาดของโรคโควิดเกิดขึ้น การทำงานแบบ Remote ได้กลายเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะสามารถทำงานได้จากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ และดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติของบริษัททั่วโลกไปแล้ว รวมถึงบริษัทหลาย ๆ แห่งในกรุงเทพฯ ด้วยเช่นกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อพนักงานได้สัมผัสกับประสบการณ์การทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูงเช่นนี้ ทำให้ไม่อยากกลับไปทำงานในรูปแบบเดิมอีกต่อไป อีกทั้งยังทำให้การทำงานในแบบ Hybrid เป็นสิ่งที่เหล่าพนักงานคาดหวังว่าจะถูกนำมาปรับใช้มากขึ้นอีกด้วย 

Hybrid Working คืออะไร? และ Shared Office Space เกี่ยวข้องกับการทำงานในแบบ Hybrid อย่างไร? รวมถึงการทำงานในรูปแบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเหมาะกับยุค New Normal ได้จริงหรือไม่? ไปหาคำตอบกันได้ในบทความนี้ 

Hybrid Working คืออะไร?

ก่อนที่เราจะพาคุณไปรู้จักกับการทำงานในรูปแบบ Hybrid กันให้ลึกมากขึ้น เราจะพาคุณไปหาคำตอบกันก่อนว่า Hybrid Working คืออะไร? ซึ่งถึงแม้ว่าคำว่า Hybrid Working จะสามารถแปลได้หลายความหมาย แต่สิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันก็คือ Hybrid Working นั้นเป็นรูปแบบการทำงานที่ผสมผสานระหว่างการทำงานในออฟฟิศและการทำงานแบบ Remote เข้าด้วยกัน ซึ่งทั้งองค์กรและพนักงานจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่า จะต้องแบ่งเวลามาทำงานที่ออฟฟิศกี่วัน และทำงานในแบบ Remote ได้กี่วัน

รูปแบบของ Hybrid Working มีแบบไหนบ้าง?

ปัจจุบันในแต่ละบริษัทมีรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid ที่แตกต่างกันไป แต่จะเลือกรูปแบบอย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสะดวกในการทำงานของเหล่าพนักงานเป็นหลัก แต่จะสามารถแบ่งรูปแบบการทำงานได้ดังต่อไปนี้

1.ทำงานที่ออฟฟิศเป็นหลัก

สำหรับบริษัทที่ทำงานแบบ Hybrid และมีนโยบายให้ทำงานที่ออฟฟิศเป็นหลักนั้นหมายความว่า พวกเขาต้องการให้ออฟฟิศเป็นสถานที่ของการทำงานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาออฟฟิศทุกวันหรือไม่มีความยืดหยุ่นใด ๆ เพียงแต่บริษัทต้องการให้พนักงานทำงานให้ได้มากที่สุดในวันที่ต้องเข้ามาออฟฟิศนั่นเอง 

2.ทำงานแบบ Remote อย่างเต็มรูปแบบ

ส่วนการทำงาน Remote แบบเต็มรูปแบบนั้น แน่นอนว่าบริษัทต้องการให้การทำงานแบบ Remote เป็นตัวเลือกหลักสำหรับพนักงานส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะไม่ใช่พนักงานทุกคน และในบางตำแหน่งหรือบางขั้นตอนของการทำงานก็อาจมีข้อจำกัดที่ทำให้ต้องเข้าออฟฟิศบ้าง เช่น การเข้าประชุมกับทีม เป็นต้น

3.3-2 โมเดล

3-2 โมเดลนั้นคือรูปแบบการทำงานที่ให้พนักงานเข้าออฟฟิศ 3 วัน และทำงานที่บ้านอีก 2 วัน หรืออาจเข้าออฟฟิศ 2 วัน และทำงานที่บ้าน 3 วันก็ได้เช่นกัน ซึ่งบริษัทที่ใช้รูปแบบการทำงานในรูปแบบนี้ เนื่องจากว่ายังคงต้องการให้คนในทีมมีปฏิสัมพันธ์กัน และการทำงานเป็นทีมยังคงเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรนั้น ๆ 

4.เจาะจงวัน Work From Home

บริษัทที่มีนโยบายแบบเจาะจงวัน Work From Home โดยเฉพาะ ซึ่งจะมีวันที่แน่นอนสำหรับการทำงานในแบบ Work From Home ที่พนักงานทุกคนเห็นด้วย และวันที่ Work From Home นั้นควรจะเป็นวันที่ไม่มีการประชุมหรือมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องทำร่วมกัน

โดยการทำงานในรูปแบบนี้ก็จะต่างกับการทำงานแบบเข้าออฟฟิศแบบเต็มรูปแบบและการทำงานแบบ Remote เต็มรูปแบบ เพราะบริษัทจะต้องมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าวันไหนจะต้องทำอะไร หรือวันไหนจะทำงานที่ใด 

ซึ่งรูปแบบการทำงานที่หลากหลายเช่นนี้ ส่งผลให้ในแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกันไป และอาจเรียกได้ว่ากลายเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนตัวตนของบริษัทนั้น ๆ ได้อีกด้วย 

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า รูปแบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่นนั้นมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไร แต่เมื่อเกิดการระบาดของโควิด จึงเป็นตัวกระตุ้นให้การทำงานแบบ Hybrid มีความต้องการมากขึ้น อีกทั้งความต้องการในการใช้งาน Hybrid Office Space ก็มีมากขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน

Hybrid Office มีรูปแบบอย่างไร?

Hybrid Office คือออฟฟิศที่ตอบโจทย์ต่อทั้งพนักงานที่ทำงานแบบ Remote เป็นหลัก และพนักงานที่เข้าออฟฟิศเป็นหลัก ดังนั้น Hybrid Office จึงยิ่งเหมาะสมอย่างมากต่อธุรกิจ Startups ที่ต้องการพื้นที่หรือห้องต่าง ๆ ที่มีความยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นบริษัท Tech ที่ส่วนใหญ่ให้พนักงานเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้ หรือบริษัทที่ต้องการมีตัวเลือกการทำงานหลาย ๆ แบบให้กับพนักงาน ดังนั้น ธุรกิจ Startups หลาย ๆ แห่งในกรุงเทพฯ จึงเลือกที่จะเช่า Shared Office Space เพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์การทำงานในหลาย ๆ รูปแบบนั่นเอง

เพราะแทนที่จะให้พนักงานทำงานแบบ Remote เพียงอย่างเดียว หรือบังคับให้พวกเขาเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศ การทำงานแบบ Hybrid ก็จะช่วยให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาเริ่มงานหรือเลิกงานมากขึ้น แถมยังไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางอีกด้วย และยิ่งหากพนักงานมีตัวเลือกว่าสามารถเข้ามาใช้ Shared Office Space เมื่อไรก็ได้ ก็อาจทำให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลง และมีความต้องการที่จะปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในทีมมากขึ้น อีกทั้งเมื่อพนักงานไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงิน และใช้เวลาในการเดินทางเพื่อมาออฟฟิศหรือกลับบ้านที่ต้องใช้เวลานาน พนักงานก็จะสามารถนำเงินและเวลาที่เหลือไปทำในสิ่งที่รักได้อีกด้วย ทำให้มี Work-Life Balance ที่ดีมากยิ่งขึ้น

ซึ่งนอกจากการเช่า Shared Office Space ในกรุงเทพฯ อย่าง JustCo ที่มีแพคเกจที่มีความยืดหยุ่นจะมีประโยชน์กับพนักงานแล้ว บริษัทเองก็ยังไม่ต้องเสียเงินค่าสวัสดิการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย

ความสำคัญของ Shared Office Space ที่ตอบโจทย์มากกว่าที่คิด

ถึงแม้ว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว การมีออฟฟิศขนาดใหญ่และมีห้องทำงานเล็ก ๆ ที่มีความเป็นส่วนตัวจะได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ในยุคหลังโควิด เราจะเห็นได้ว่าหลาย ๆ องค์กรเริ่มมีความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมถึงยังให้ความใส่ใจในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่พนักงาน เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญกว่าการมีออฟฟิศใหญ่ ๆ เสียอีก 

อย่างในอดีต ‘ห้องประชุม’ คือสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยในทุกบริษัท แต่ในปัจจุบันหลาย ๆ ออฟฟิศในกรุงเทพฯ ได้ตระหนักว่า พวกเขาไม่ได้ต้องการห้องประชุมที่ต้องใช้งานทุกวัน แต่จะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น ดังนั้นการจ่ายเงินเพื่อเช่าห้องประชุมทุกเดือนอาจไม่ใช่เรื่องจำเป็นอีกต่อไป จึงทำให้บริษัทหลาย ๆ แห่ง เริ่มหันมาเช่าห้องประชุมเป็นรายชั่วโมงแทน

ซึ่งนอกจากจะช่วยให้บริษัทสามารถจ่ายเงินเพียงแค่สิ่งอำนวยความสะดวกเท่าที่ต้องการแล้ว Shared Office Space ในกรุงเทพฯ อย่าง JustCo ยังแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ ที่มีความเหมาะสมกับการทำงานยุคนี้และในอนาคต เพราะที่นี่มีเฟอร์นิเจอร์ให้คุณเลือกได้ใช้ตามความต้องการ นั่นเป็นเพราะว่า ธุรกิจ Startups ส่วนใหญ่จะเช่า Shared Office Space ในระยะสั้น ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการเฟอร์นิเจอร์เท่าที่จำเป็นอย่าง โต๊ะ ไวท์บอร์ด และเก้าอี้เท่านั้น

อย่างไรก็ดี ที่ JustCo มีบริการให้ผู้เช่าเลือกเพิ่มเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ได้ตามต้องการ แต่โดยเป้าหมายหลักของ Shared Office Space คือการให้บริษัทต่าง ๆ ได้ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาเริ่มต้นการทำงานแบบ Hybrid Work กันดีกว่า

ท้ายที่สุดแล้ว รูปแบบการทำงานแบบ Hybrid ที่ดีที่สุด อาจจะต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของในแต่ละบริษัท ซึ่งหากบริษัทของคุณกำลังมองหาพื้นที่การทำงานที่มีความยืดหยุ่นและตอบโจทย์กับการทำงานทั้งแบบ Remote และการทำงานแบบเข้าออฟฟิศล่ะก็ Shared Office Space ในกรุงเทพฯ อย่าง JustCo ก็จะสามารถตอบโจทย์คุณได้อย่างดีเยี่ยม เพราะ Shared Office Space ของเราตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง ทั้ง สาทร สีลมเอจ และอีก 5 สาขาทั่วกรุงเทพฯ

ให้จัสโคช่วยคุณเริ่มต้นการทำงานแบบ Hybrid ติดต่อ JustCo วันนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shared Office Space ในกรุงเทพฯ

Shared Office Spaces’ Contribution To Bangkok’s Hybrid Work Culture

Before the pandemic, “flexible working” was slowly (but steadily) gaining traction in the workplace to replace traditional work culture. And then, the pandemic happened. As a result, remote work has become the norm for many businesses across the world, including Bangkok. Once employees acquired the taste for the flexibility that the new norm offered, their expectations shifted as well, giving rise to hybrid work strategies that are shaping the world of work as we know it.

But, what is hybrid working and how do shared office spaces in Bangkok contribute to a business that practises hybrid working? Read on as we share more about working in the new normal.

What Does Hybrid Work Mean?

Before we dive deeper into the topic, let’s start with the basics – what does “hybrid work” mean? Even though there is no clear definition yet, the general consensus is that hybrid working is a blend of office and remote work, whereby the individual and the organisation are the ones who decide how the time should be split. 

Currently, there are a variety of hybrid strategies that businesses have adopted to reflect their best working practices whilst accommodating the sentiments of their employees. Some of the common ones include:

Office-First

When a hybrid company adopts an office-first approach, they are establishing that the office or headquarters (HQ) remains the dominant workplace. But this does not necessarily mean that there is zero flexibility around this. Instead, it indicates that the office is the primary place for employees to get most of their work done. 

Remote-First

As its name suggests, a remote-first strategy refers to remote work being the primary option for most, if not all employees. While there can be a few exceptions, especially if the employee’s role requires them to be in the office, for the most part physically, processes will usually be remote-first. For instance, dialling in for team meetings would be the default. 

3-2 Model

The 3-2 model refers to businesses that require their employees to spend three days working in the office and two at home, or vice versa. Businesses that adopt this approach usually regard team bonding and collaboration as essential parts of their company culture. 

Designated Work-From-Home Days

Companies adopting this hybrid approach usually allocate days where it is acceptable for their employees to work from home. This could be on a day without team meetings or collaborative sessions. 

Unlike fully-office-based businesses or fully-remote ones, companies that adopt this approach need to set guidelines to meet their employees’ expectations around how and where they should work. This, in turn, makes each hybrid working set-up unique to the company adopting it. 

Coupled with the ongoing pandemic, hybrid work approaches have greatly accelerated the demand for hybrid office spaces. 

Hybrid Offices

A hybrid office is one that accommodates both remote workers and office workers. As such, hybrid offices tend to be ideal for startups with room for flexibility. For instance, tech companies that predominantly work remotely or for growing businesses that offer various options for their employees. As such, many startups in Bangkok choose to rent shared office spaces for their employees to accommodate multiple work styles. 

Instead of solely relying on remote work or forcing employees to come into the office against their will, hybrid offices allow for more flexible work hours and cut down on commuting time. Since employees are given the option to work flexibly in shared office spaces, companies may also notice a decrease in employee attrition rate as engagement increases. With less time and money spent commuting, employees can invest their time doing the things they love, translating to a better work-life balance.

In addition to benefiting the employees, shared office spaces in Bangkok, like JustCo, help businesses reduce their overhead costs through flexible office rental packages and a wide array of amenities as well as facilities.

The Role That Shared Office Spaces Play

While large private office spaces and cubicles may have been the standard office layout for companies just two years ago, today, in a post-pandemic world, we see offices becoming more flexible and amenities becoming on-demand. 

For instance, conference rooms used to be a must-have for every business with an office. Today, companies in Bangkok are starting to realise that they need a meeting room on an as-needed basis. Hence, instead of paying for it every month, they are more comfortable paying for a meeting room by the hour

In addition to paying for on-demand amenities, shared office spaces in Bangkok, like JustCo, are also showcasing the future of furniture, meeting the need for customisable arrangements. This can be attributed to the fact that most startups only rent the shared office space for a short term and thus require only a certain amount of furniture such as desks, whiteboards, and chairs.

Other furniture can be added to meet the needs of the tenants. The main goal of shared office spaces is for companies to maximise their space whilst minimising distractions so that everyone can enjoy increased productivity. 

Supporting Companies’ Hybrid Work Approaches

At the end of the day, the best hybrid work approach depends on your business’ needs and wants. If your company, like many others at this time, is looking for a workspace that is flexible enough to cater to both remote and in-person office workers, then you cannot do much better than JustCo’s shared office spaces in Bangkok. Our shared office spaces are located in central business districts like Sathorn and Silom Edge, with five locations across the city. 

Let us help you ease into a hybrid work approach! Contact us today to find out more about shared office spaces in Bangkok.

Co-Working Space ให้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอย่างไร Startups?

Co-Working Space หรือ ออฟฟิศให้เช่าที่สามารถนั่งทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในหมู่ผู้ประกอบการอิสระและกลุ่มมิลเลนเนียล ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2020 และก่อนที่รูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนไปจากเดิม ที่หลาย ๆ องค์กรเริ่มให้พนักงานสามารถทำงานในแบบ Work From Home ในช่วงของการระบาดของโควิด-19 และเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่เป็น Digital Nomad และผู้ประกอบการ ก็มีการปรับรูปแบบการทำงาน ด้วยการเปลี่ยนไปนั่งทำงานใน Co-Working Space มากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ที่จะเห็นได้ว่าตัวเลขของกลุ่มคนที่เข้าไปใช้บริการ Co-Working Space มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งนั่นหมายความว่าชาวกรุงเทพฯ ตอบรับเทรนด์การทำงานรูปแบบนี้เป็นอย่างดี แต่หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไม Co-Working Space ในกรุงเทพฯ ถึงได้รับการตอบรับเป็นพิเศษจากผู้ประกอบการและกลุ่มธุรกิจ Startups มาหาคำตอบไปพร้อมกันดีกว่า!

จุดเด่นและความน่าสนใจของ Co-Working Space ในกรุงเทพฯ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการทำงานโดยตรง ผู้ประกอบการหลาย ๆ คนจึงมองหาสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้มีสมาธิสามารถโฟกัสกับสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันได้ ซึ่ง Co-Working Space อย่างจัสโค (JustCo) มาพร้อมกับบรรยากาศที่เหมาะสมกับการทำงาน ที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการและตอบรับกับรูปแบบการทำงานที่ผู้ประกอบการมองหาได้เป็นอย่างดี

Co-Working Space ในกรุงเทพฯ สามารถมอบสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีพื้นที่เพียงพอเพื่อให้ธุรกิจของคุณได้ทำงานได้ตามวิสัยทัศน์ ในขณะเดียวกันยังให้ความเป็นส่วนตัวสำหรับทีมงานทุกคนด้วย นอกจากนี้ Co-Working Space อย่างจัสโคยังมาพร้อมกับบริการและการต้อนรับที่น่าประทับใจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การดำเนินธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

Co-Working Space มีส่วนช่วยและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอย่างไร?

ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในกระบวนการทำงาน

การเริ่มต้นทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากจะต้องอาศัยความสามารถและการวางแผนมากมายแล้ว ยังต้องอาศัยเงินทุนจำนวนมากอีกด้วย Co-Working Space ในกรุงเทพมหานครจึงเป็นคำตอบและตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทุ่มเทกับการปั้นธุรกิจโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่สำนักงาน

ตัวอย่างเช่น จัสโค สีลมเอจ ที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก เพราะมีทางเดินเชื่อมต่อโดยตรงกับรถไฟฟ้า MRT และ BTS ซึ่งเหมาะสมสำหรับการเช่าเป็นออฟฟิศอย่างมาก เพราะนอกจากจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างครบครันแล้ว สมาชิกทุกคนยังสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีบริการดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับค่าเช่าอีกด้วย โดยบริการดูแลพื้นที่สำนักงานจะประกอบไปด้วยการดูแลด้านเทคนิคจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหากคุณประสบปัญหาด้านเทคนิคใด ๆ ก็ไม่จำเป็นต้องกังวล เพราะจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ที่สำคัญการใช้บริการ Co-Working Space ในกรุงเทพฯ ยังช่วยให้คุณสามารถขยายพื้นที่การทำงานไปพร้อมกับธุรกิจที่เติบโตขึ้นได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

เพิ่มโอกาสในการสร้างคอนเน็กชัน

Co-Working Space มักจะจัดอีเวนต์และกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งการได้รู้จักและสร้างคอนเน็กชันจะช่วยให้ผู้ประกอบการและพนักงานสามารถเรียนรู้และร่วมมือกับธุรกิจอื่น ๆ เพื่อช่วยผลักดันธุรกิจของซึ่งกันและกันได้อย่างง่ายดายมากขึ้น

ซึ่งการร่วมมือและทำงานร่วมกันถือเป็นหัวใจของทุกความสำเร็จ ซึ่งการทำงานในรูปแบบของ Co-Working Space จึงถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คนจากหลากหลายอุตสาหกรรมสามารถทำงานร่วมกันได้ ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถหาคนที่มีความสามารถหรือหาฟรีแลนซ์มาร่วมงานได้ไม่ยากอีกด้วย

เลือกออฟฟิศที่ใช่ เลือกจัสโค สีลมเอจ

การทำงานที่ Co-Working Space ไม่เพียงแต่เป็นการมอบสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับคุณและทีมงาน แต่ยังทำให้เส้นทางการทำธุรกิจเป็นไปอย่างคุ้มค่า เนื่องจากคุณจะมีโอกาสได้พบปะกับคนที่มีวิสัยทัศน์ใกล้เคียงกัน ควบคู่ไปกับการมีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่คุณต้องทำตอนนี้คือการพิจารณาเลือก Co-Working Space ที่เหมาะสมกับบริษัทเพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจในอนาคต

Co-Working Space สาขาใหม่ล่าสุดจากจัสโคที่สีลมเอจ เป็นพื้นที่ที่ผสมผสานระหว่างออฟฟิศระดับพรีเมียมและร้านค้า ซึ่งตั้งอยู่บนหัวมุมถนนสีลมตัดกับถนนพระราม 4 มีทางเดินเชื่อมต่อโดยตรงกับรถไฟฟ้า MRT สถานีสีลมและ BTS สถานีศาลาแดง โดยเป็นโลเคชันใจกลางย่านธุรกิจที่พลุกพล่าน รายล้อมด้วยร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวและจุดเช็กอินต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ

จัสโค สีลมเอจ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ชั้นของอาคาร ทำให้สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของสวนลุมพินี โดยมีไฮไลท์อยู่ที่พื้นที่อเนกประสงค์ที่กว้างขวางสำหรับการทำงานร่วมกัน ทั้งโต๊ะนั่งทำงานใน Co-Working Space และมุมต่าง ๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับสมาชิกได้กว่า 900 คน ถือว่าเป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ในรูปแบบชุมชนแซนด์บ็อกซ์ที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียว

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Co-Working Space ที่สีลมเอจ สามารถติดต่อจัสโคได้

How Shared Office Spaces In Bangkok Helps Entrepreneurs And Startups

Before the pandemic upended traditional workplaces around the world in 2020, shared offices and coworking spaces were already popular amongst self-employed entrepreneurs and millennials. While many of us have shifted to working from home, the post-pandemic era is seeing the eponymous digital nomads and entrepreneurs break age-old routines of workplaces by working remotely in shared office spaces

Bangkok, Thailand, in particular, is seeing a constant increase in growth and the number of players in the shared working space, reflecting that the country is willing to embrace new work trends. But, what is it that makes shared office spaces in Bangkok so appealing to entrepreneurs and startups? Read on to find out! 

The Appeal Of Shared Office Spaces In Bangkok

Many entrepreneurs seek an environment that lets them put their “work mode” on effortlessly so that they can focus on getting their tasks done within the day. Coworking spaces just like JustCo provide the right kind of environment that fosters dedication and high-spirited energy to achieve a productive day at work. 

Shared office rentals in Bangkok provide a working environment that supports quick and rapid business growth. Unlike a hot desk, having a shared office space provides your startup with a space that reflects your company’s vision while also ensuring your team has privacy and personal space. Furthermore, coworking spaces such as Justco also provide workers with an unmatched level of hospitality to ensure smooth business operations. 

How Do Shared Office Spaces Help Entrepreneurs?

Eliminates The Need For Capital Investments And Operational Liabilities

To start with, many coworking spaces or shared offices in Bangkok relieve entrepreneurs of the heavy capital investment needed to operate from a private office space. We understand that it is not easy to start a business of your own. Hence, our shared office spaces in Bangkok aim to help entrepreneurs focus on the core areas of their business instead of worrying about the office operations.  

For example, JustCo Silom Edge offers shared offices and enterprise suites for rent. Not only do these spaces come fully furnished with office equipment, but members can also enjoy high-quality Internet connectivity and housekeeping that comes with the rental. All of the office space upkeep, including the technical aspects, is all taken care of by a specialised ops team. And, it does not just end here. When you rent a shared office in a coworking space, you’ll also get to enjoy operational and technical support should you face any trouble within the workspace.

Besides all these, shared office spaces in Bangkok make for easy expansion plans for business growth in terms of space.

Networking Opportunities

Coworking spaces often conduct regular events and activities to help their community members stay connected. With the right connections within the shared office space in Bangkok, entrepreneurs and employees of startups can easily collaborate with other businesses to help them grow.   

Furthermore, coworking spaces also serve as a platform for people from various industries to work together. For entrepreneurs, an environment like this can prove to be extremely advantageous as it gives them access to highly-talented individuals and freelancers to work with. Collaboration is essential to the success of any idea, and coworking spaces strive to follow this philosophy.

Choose JustCo Silom Edge As Your Rental Office Of Choice

Working from a shared office space not only provides a great environment for you and your team, but it also makes your business journey worthwhile. Coupled with the chance to meet like-minded individuals and the right set of mentors, your business has the opportunity to grow incredibly within a short period of time. All you have to do now is pick the right kind of shared office space for your company and let the energy of a thriving community work its magic on you.

Justco Thailand’s latest shared office space in Bangkok, at Silom Edge, is a mixed-use development with premium office and retail spaces located on a prime corner of Silom-Rama 4 in Bangkok. Both Silom MRT and Sala Daeng BTS stations are easily accessible from JustCo at Silom Edge. This trendy district, which is located in the heart of Bangkok’s bustling financial district, offers an abundance of dining options, attractions, and entertainment options. 

Occupying four floors of the office tower, working at Justco Silom Edge gives you a stunning view overlooking the luscious greenery of Lumpini Park. Other highlights of the space include spacious collaboration areas, hot desks, booth seating, and a suite of amenities to accommodate over 900 members — the perfect haven for a thriving sandbox community.

Contact us today to find out more about shared office spaces in Silom Edge!

Shared Bangkok Office Spaces Make Bangkok the Perfect Hub for Digital Nomads

THE APPEAL OF THAILAND

There is no question that many digital nomads want to visit Thailand. In 2020, Thailand ranked as the 9th most visited country in the world. Thailand has a wide appeal as a destination for foreign visitors. It is well-known for delicious food, warm weather, gorgeous beaches, magnificent temples, archaeological sites with deep histories, and friendly locals.    In addition to the reasons many consider visiting for a holiday, Thailand is one of Asia’s most technologically developed nations, making it a very attractive location for those looking to work as they travel. Setting up a home base in the modern, bustling city of Bangkok and then taking shorter trips to see other parts of the country is a great option for many digital nomads.

BENEFITS OF CO-WORKING SPACES

Over the past few years, flexible workspaces and remote working have gained popularity. In the wake of the Covid-19 pandemic, in particular, people realised that they could work productively and efficiently without going to the office every day. Co-working spaces provide valuable benefits to digital nomads visiting Thailand and small company owners who no longer need a physical office space.

FLEXIBILITY

As a digital nomad, co-working spaces provide a great environment to work in and the flexibility to work how and where you want to. Most digital nomads prefer to move about and explore the country they’re working in. To cater to this need, co-working spaces like JustCo Global offer a variety of plans designed to offer flexibility.   People can benefit from having a business address and mailbox while either renting a small office space or simply a hot desk every month. This could allow you to work in our space when you need to take meetings but work from home or while travelling during other times. Members of the JustCo community can also access any of our co-working spaces located in 10 different cities across Asia.

COMMUNITY

For many digital nomads, the biggest benefit of shared working spaces is the sense of community. Even if you can handle your workload individually or without an in-person team, working alone every day can be lonely. Additionally, working among like-minded professionals provides valuable inspiration and motivation to many digital nomads.    Joining a co-working space community like JustCo Global can also provide freelancers with the opportunity to connect with potential collaborators and clients who use the same space. Networking events and workshops hosted by the co-working space are the perfect time to make professional connections with others in the community.

A digital nomad works on a laptop while working in a co working environment

CO-WORKING SPACES ARE READ

One thing is for certain, digital nomads who choose to visit Thailand will find plenty of shared office spaces and studio office rentals in Bangkok. The infrastructure needed to support mobile workers is already in place. JustCo Global offers a variety of amazing co-working spaces and small offices for rent across the city that can make any digital nomad feel at home working in Bangkok. Contact us today if you are looking for a shared workspace.

The Importance of Investing in Your Employees

THE VALUE OF INVESTING IN YOUR EMPLOYEES

A company is only made successful with the help of talented staff. Part of being a good manager or business owner is understanding your staff’s needs and making sure they have the resources they need to work well.  When you work out of a JustCo office, you are able to invest in your employees and provide them with a working setup that maximises their productivity and makes them feel comfortable at the office.

WHAT DOES IT MEAN TO INVEST IN EMPLOYEES?

Investing in your employees means putting time and energy into ensuring that your employees feel like a valued and connected member of your company. This increases employee engagement and productivity.

THE BENEFITS OF INVESTING IN EMPLOYEES

Staff retention is one of the top reasons to invest in your employees. Keeping skilled individuals who are familiar with your business on your team reduces hiring and training expenses, and maintains experienced teams that can produce high-quality work. Studies have also shown that companies with a greater percentage of engaged employees see increased revenue and higher levels of performance than companies with low employee engagement. Furthermore, since your employees are directly responsible for your client relationships, the quality of your work, and the punctuality of your projects; employee satisfaction helps your company to maintain a high level of client trust in your company as well.

WAYS TO INVEST IN YOUR EMPLOYEES AT JUSTCO

JustCo offices provide you with many opportunities to build a community in your office and show your employees that they are valuable members of your team.

FULL OFFICE SERVICES

One of the benefits of a JustCo space is that you have a full range of office services and amenities provided for you. These include on-site high-speed internet and IT services, mail-handling, copying and printing services, and a variety of workspaces, including social spaces, quiet areas, and reservable meeting rooms.  All these services simplify your office operation and ensure that your employees have all the resources they need to complete their work with optimum efficiency. Additionally, since employees don’t have to worry about everyday maintenance tasks they can focus their energy on doing what they do best.

EXCELLENT FACILITIES FOR HOSTING

JustCo also offers various meeting rooms and creative event hosting spaces that can be used for a wide range of company meetings and activities. These spaces can be used to facilitate personal or professional development presentations that give your employees the opportunity to grow.  You can also reserve spaces to host team building activities or special events to celebrate the successes of your team and individuals who have shown exceptional work.A group of professional in Justco meeting room.

IN-HOUSE CAFÉ

Another great way to show your employees that you appreciate them is by providing them with plenty of tasty treats and beverages to keep their energy levels up. JustCo spaces include some free refreshments and an in-house café for special order items. A great way to keep motivation levels high is with a special beverage reward for team members that hit specific targets or achievements.

START WORKING AT JUSTCO

Get started with JustCo today and move your business into one of our flexible office spaces in the Sathorn, Wireless, Ratchaprasong or Samyan areas. You can arrange an in-person visit with our on-site staff to see which of our move-in ready office spaces for rent Bangkok will be right for you.

Reasons to Consider a Small Office Rental in Bangkok

THE BENEFITS OF A SHARED OFFICE SPACE FOR FREELANCERS IN BANGKOK

Many recent graduates in Thailand are realising that starting salaries at local companies are low  and they could make money working as freelancers. They are therefore deciding to build their own freelance businesses where they can earn a great living while enjoying the freedom and flexibility to run their business in a way that suits their lifestyle.  There are some aspects of freelance work that are challenging, however, such as not having a social environment at work, or a good place to host client meetings. This is why many freelancers seek out coworking spaces to help them overcome the difficulties of running their own business. This article will outline some of the top reasons that freelancers should consider renting a shared office space in Bangkok.

GREAT AMENITIES

The first benefit to working in a shared office space in Bangkok is that you have access to a wide range of amenities that you can use to run your business smoothly. These typically include all basic office functionalities, such as printing and scanning, mail services, internet, and office supplies for general use. Furthermore, shared spaces include cleaning services and on-site front desk staff, who can answer questions and help you make the most of your space.  In addition, coworking spaces typically feature common area spaces and meeting rooms for rent that you can use to host clients or meet with collaborators. The many conveniences provided by shared office spaces can help you to run your business efficiently without needing to worry about day-to-day office operation tasks.

NETWORKING

Another great feature of working in a shared office space is that you have the opportunity to network with a wide range of other young professionals. You will be surrounded by other small business owners and freelancers whose business may align well with yours. This provides you with many potential avenues for collaboration, as well as a space for exchanging ideas about the best way to manage a small, individual business.  Freelancers in shared coworking spaces are frequently able to network organically while working around other professionals, but many small office rentals in Bangkok also host networking events with all their tenants to help facilitate a collaborative environment where people can share their expertise.

BOOST CREATIVITY

In addition to providing potential new business opportunities, working within a shared office space in Bangkok gives you the opportunity to enjoy a workplace community. Staying productive without coworkers or other people to interact with during the day can be challenging, but coworking spaces provide freelancers with an ideal social environment of other working individuals.  This kind of positive, social environment at work can help to lift your spirits and boost your productivity levels. Being able to exchange ideas and chat with other professionals during your workday can also provide you with an environment that fosters creativity and innovation, keeping you motivated to achieve your career goals.

COST EFFECTIVE

While renting a coworking space in Bangkok may not be as cost effective as working from home, the benefits it brings to your productivity could certainly make it a worthwhile financial decision. Profits can become very negatively affected by an inability to focus and complete projects well from home, so a shared space that allows you to feel a sense of professionalism and get your work done, also brings in more profits.  Additionally, coworking spaces are the most affordable physical office option for freelancers, small businesses and startups. If you plan to expand your business in the future, working from a shared space is a great way to save money up front and plan for future growth.

FIND A SMALL OFFICE RENTAL IN BANGKOK

There are many amazing benefits to working in a shared office space for freelancers. If you’re interested in finding a small office for rent in Bangkok for your business, JustCo has some great options for you. Our four unique coworking spaces in Sathorn and Pathumwan all have amazing amenities and excellent staff, so we can help you get the perfect space to fit your freelancing business needs. Contact us today to set up an appointment and view one of our shared office spaces near you.