นโยบายความเป็นส่วนตัวของจัสโคกรุ๊ป


1. บทนำ


สำหรับจัสโคกรุ๊ป (“จัสโค”) เราเคารพความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกของเราและบุคคลอื่นๆที่เราได้สื่อสารในขั้นตอนการให้บริการของเรารวมถึงผู้ยื่นใบสมัครเพื่อร่วมงานกับเราเรามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายหลักการปฏิบัติและกระบวนการรักษาป้องกันการเก็บใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา

เราได้จัดทำหนังสือบอกกล่าวถึงการปกป้องข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีการที่เราเก็บใช้งานเปิดเผยประมวลปกป้องและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับเราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นมีความเข้มงวดกว่านโยบายนี้กฎหมายดังกล่าวจะมีอำนาจเหนือกว่าและจัสโคจะปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว


2. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่เกี่ยวกับลูกค้าที่สามารถระบุตัวตนได้จาก (ก) จากข้อมูลนั้นหรือ (ข) จากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นเราเราสามารถหรือมีโอกาสเข้าถึงได้

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่าน :

 • สมัครสมาชิกหรือซื้อบริการของเรา
 • ใช้บริการของเรา
 • สอบถามหรือตอบรับบริการต่างๆของเราผ่านแคมเปญการตลาดหรือการส่งเสริมการขายของเรารวมถึงการส่งอีเมลโดยตรง (EDMs)
 • ได้รับการแนะนำให้ใช้บริการของเราจากสมาชิกหรือพันธมิตรทางธุรกิจท่านใดท่านหนึ่งของเรา
 • แสดงความคิดเห็นแกเราเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของเรา
 • เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและให้ข้อมูลติดต่อของท่านแก่เรา
 • เยี่ยมชมสถานที่ของเราซึ่งมีการเฝ้าสังเกตโดยกล้องวงจรปิด
 • สื่อสารกับเราผ่านอีเมลหรือทางจดหมาย

3. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บเกี่ยวกับท่าน


ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บเกี่ยวกับท่านได้แก่:

 • ข้อมูลติดต่อ (ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมล)
 • ข้อมูลไบโอเมตริก (ภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดการบันทึกเสียง)
 • ข้อมูลการชำระเงิน/การเงิน (หมายเลขบัญชีธนาคารชื่อบัตรเครดิต/เดบิตหมายเลขบัตรเครดิต/เดบิตวันที่หมดอายุของบัตร)
 • ข้อมูลบัญชี (ยอดเงินในบัญชีการสมัครสมาชิกที่มีผล)
 • ข้อมูลพิกัด
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบริการของเรา (ความถื่ในการใช้บริการของเราพิกัดที่ใช้บริการของเราฯลฯ)
 • ข้อมูลจากองค์กรอื่นๆ (ผู้ว่าจ้างของท่านหรือหน่วยงานอื่านที่เราเชื่อว่าท่านได้อนุมัติให้สามารถให้รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของท่าน)

4. เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ยืนยันตัวตนของท่าน
 • แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการอัพเดตหรือการปรับปรุงต่างๆ
 • จัดการวิเคราะห์และปรับปรุงบริการธุรกิจและการดำเนินงานของเราเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ท่านหรือเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า
 • ตอบกลับความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นหรือตอบกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 • ดำเนินการและจัดการบริการของเรา
 • ดำเนินการเรียกเก็บเงินการชำระเงินและธุรกรรมด้านเครดิตอื่นๆ
 • ดำเนินกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดการตลาดทางตรงและการสร้างลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 • ดำเนินกิจกรรมการตลาดร่วมกับบริษัทและผู้ให้บริการอื่นๆ
 • สื่อสารกับลูกค้าแขกสมาชิกและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • ปฏิบัติตามหรือดำเนินการตามหน้าที่ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
 • รับรองการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา

5. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใคร


เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านที่ท่านให้เราให้แก่บริษัทในเครือของเรารวมถึงหน่วยงานและองค์การภายนอกจัสโคต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 4:

 • EDM / ตัวแทนจำหน่ายบริการอีเมล
 • ผู้ประมวลผลการชำระเงินและสถาบันการเงิน
 • สถาบันวิจัย
 • ผู้โฆษณา / หน่วยงานโฆษณา
 • ผู้จัดงาน
 • ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนของผู้เยี่ยมชม
 • บริการขนส่ง / พัสดุ
 • บริการฝ่ายบุคคล / จัดทำเงินเดือนและบริษัทประกัน
 • หน่วยงานของรัฐ

ในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมายเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่ายให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย


6. เราจัดการการเก็บการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


6.1 การได้รับความยินยอม


ก่อนที่เราจะเก็บใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วยท่านยินยอมให้เราเก็บใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ภายใต้บางสถานการณ์เราอาจถือว่าท่านให้ความยินยอมเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสมัครใจเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เช่นเมื่อท่านให้ชื่อและรายละเอียดการชำระเงินเพื่อซื้อบริการจากเรา

เราอาจยกเว้นความจำเป็นในการได้รับความยินยอมในการเก็บใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ยกตัวอย่างเช่น:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลสาธารณะ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยหน่วยงานของรัฐหรือเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการสืบสวนหรือการพิจารณาคดี
 • ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมิน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการเรียกเก็บหนี้ของบุคคลต่อจัสโคหรือเพื่อให้จัสโคชำระหนี้ต่อบุคคล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการทำธุรกรรมสินทรัพย์ธุรกิจ

6.2 การเพิกถอนความยินยอม


หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมท่านควรแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลเราจะให้คำแนะนำแก่ท่านเกี่ยวกับผลของการเพิกถอนความยินยอมของท่านเช่นหากเราไม่มีข้อมูลติดต่อของท่านเราอาจไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการที่เรานำเสนอในอนาคต

ท่านสามารถแจ้งขอเพิกถอนความยินยอมโดยการส่งอีเมลหรือจดหมายมาถึงเราหรือผ่านฟีเจอร์ “ยกเลิกการเป็นสมาชิก” ในบริการออนไลน์


6.3 การใช้คุกกี้


เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของท่านในเว็บไซต์ของเราคุกกี้คือไฟล์แฟ้มข้อความที่สร้างขึ้นโดยเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อทำให้เว็บไซต์จำท่านได้และบันทึกความชอบของท่านไว้คุกกี้จะให้ความสะดวกแก่ท่านเช่นทำให้ท่านไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลเดิมอีกรอบเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์อีกครั้งหรือเมื่อต้องกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

คุกกี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้คือ “เซสชัน” คุกกี้ซึ่งจะถูกลบโดยอัตโนมัติจากฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อเซสชันสิ้นสุดลง

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับคุกกี้ได้โดยการปิดฟีเจอร์นี้ในเว็บบราวเซอร์ของท่านโปรดทราบว่าเมื่อทำเช่นนี้ท่านอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติและฟังก์ชันบางส่วนในเว็บแอปพลิเคชันของเรา


7. เรารับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


เราจะดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลในการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บนั้นถูกต้องสมบูรณ์ไม่ตกหล่นและปรับปรุงให้ทันสมัย

ในบางครั้งเราอาจดำเนินการให้ท่านยืนยันข้อมูลและแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้หากเรายังมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องการที่ท่านแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสำคัญมาก (เช่นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่)


8. เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


เราได้ดำเนินการอยางเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและใช้มาตรการทางเทคนิคต่างๆ (เช่นการเข้ารหัสข้อมูลไฟร์วอลล์และโปรโตคอลเครือข่ายที่ปลอดภัย) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้จากการสูญหายการนำไปใช้โดยมิชอบการทำลายการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตการเข้าถึงการเปิดเผยและการกระทำอื่นๆที่คล้ายกัน

และเรายังได้วางมาตรการองค์กรที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมเพื่อรักษาความลับและความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะแบ่นปันข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่ได้รับการอนุมัติภายใต้หลักการ ‘จำเป็นต้องรู้’ เท่านั้น

เมื่อเราให้ผู้ประมวลผลข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอกดำเนินการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลแทนเราเราจะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาให้การรับประกันอย่างเพียงพอสำหรับการดำเนินการตามมาตรการองค์กรและมาตรการทางเทคนิคต่างๆของเราที่จำเป็นและได้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลในการปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้


9. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


เรามีนโยบายเก็บรักษาเอกสารที่ติดตามกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราทั้งแบบฟอร์มกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือกฎหมายอีกต่อไปเราจะกำจัดและทำลายเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเก็บรักษาเอกสาร


10. ท่านจะเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไร


ท่านสามารถเขียนมาสอบถามเราว่าเราใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยางไรก่อนที่เราจะยอมตามคำขอของท่านเราอาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของท่านเราจะตอบกลับคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในกรณีที่เป็นไปได้เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงประมาณระยะเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการดังกล่าวเราอาจคิดค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับค่าใช้จ่ายในการประมวลผลการแจ้งขอเข้าถึงข้อมูลของท่าน

หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้นั้นไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่เป็นปัจจุบันท่านสามารถแจ้งขอให้เราแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่เราเห็นว่าเป็นการสมเหตุสมผลที่จะดำเนินการแก้ไขเราจะแก้ไขข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เราได้รับการแจ้งขอจากท่าน


11. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อเรา


ท่านมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการต่อไปนี้:

 • เพิกถอนความยินยอมของท่านหรือแจ้งขอให้เปลี่ยนขอบเขตความยินยอมของท่าน
 • แจ้งขอการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
 • รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่อ่านได้หรือในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป
 • ปฏิเสธการเก็บใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน
 • แจ้งขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • แจ้งขอให้จำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • แจ้งขอให้ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ยื่นการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยจัสโค

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นตอบกลับเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือมีข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล (DPO) ของเราได้ที่ : [email protected]

คำถามหรือคำร้องเรียนควรมีรายละเอียดต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย:

 • ชื่อเต็มและข้อมูลติดต่อของท่าน
 • รายละเอียดโดยย่อของคำถามหรือคำร้องเรียนของท่าน

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคำถามและความเห็นตอบกลับและเราจะดำเนินการอย่างเป็นความลับและภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล


12. การเปลี่ยนแปลงของหนังสือบอกกล่าวการปกป้องข้อมูลฉบับนี้

เราอาจปรับปรุงหนังสือบอกกล่าวการปกป้องข้อมูลฉบับนี้เป็นครั้งคราวเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆโดยการโพสต์หนังสือบอกกล่าวฉบับล่าสุดในเว็บไซต์ของเราโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆ

การเปลี่ยนแปลงของหนังสือบอกกล่าวการปกป้องข้อมูลฉบับนี้จะมีผลบังคับเมื่อถูกโพสต์ในเว็บไซต์ของเรา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2022

warning

You are currently leaving the website from your browsing country. Would you like to switch to our website for localized content and offers?

Stay Here Switch Country