บล็อก

ข้อดีของการจัดHot Desk หรือโต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่ให้แก่พนักงานที่ไม่เคยมีใครพูดถึง

แต่เดิม คนมักมองการจัดโต๊ะทำงานแบบไม่ประจำหรือที่เราเรียกว่า “Hot Desk” ที่เป็นวิธีลดค่าใช้จ่ายที่พนักงานฟรีแลนซ์ ธุรกิจสตาร์ทอัพ และธุรกิจเล็ก ๆ อย่างไรก็ตาม โต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่ยังสามารถมอบข้อดีอื่น ๆ อีกหลากหลายที่คนมักมองข้ามได้อีกด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นข้อดีสำหรับภาพรวมของธุรกิจในฐานะที่เป็นองค์กร แต่ยังเป็นข้อดีสำหรับพนักงานแต่ละคนที่ทำงานให้กับองค์กรเหล่านั้นด้วย ต่อไปนี้เป็นข้อดีของการจัดโต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่ให้แก่พนักงานที่ไม่เคยถูกพูดถึง

เพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความยืดหยุ่น

การจัดโต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่นั้นเพิ่มมอบความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความยืดหยุ่นให้กับพนักงานมากขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถเลือกพื้นที่ทำงานที่เข้ากับงาน หรือความต้องการ ณ ปัจจุบันของพวกเขาได้ดีที่สุดโดยไม่ถูกจำกัดให้อยู่เพียงแต่ในสภาพแวดล้อมแบบเดียวเท่านั้น

ยกตัวอย่างเช่น พนักงานคนหนึ่งสามารถระดมสมองคิดดีไซน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้ที่ JustCo อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ เป็นโคเวิร์คกิ้งที่ออกแบบมาให้สนุกสนานต่อการทำงาน และยังสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างสบายใจ 

ส่วนพื้นที่ทำงานร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศสวนใจกลางกรุงเทพฯ ได้ที่ JustCo แคปปิตอล ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ซึ่งให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งทำงานเสร็จได้รวดเร็วขึ้น และสร้างคุณภาพของงานที่สูงขึ้นได้ อีกทั้งยังจะผลักดันให้พนักงานบริหารเวลาได้ดียิ่งขึ้นและสร้างผลิตภาพจากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

การทำงานที่ Hot Desk หรือการจัดโต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่ของ JustCo ยังสามารถส่งผลดีต่อองค์กรและธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ด้วยเช่นกัน บริษัทต่าง ๆ สามารถมอบบัตรผ่านเข้าใช้งานพื้นที่ออฟฟิศส่วนตัวและโต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่ผสม ๆ กันให้กับพนักงานของตนได้แทนการมอบโต๊ะหรือพื้นที่ทำงานแบบประจำที่ให้กับพวกเขา การใช้วิธีแบบผสมเช่นนี้สามารถมอบความยืดหยุ่นให้กับพนักงานให้สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ไปพร้อมกับสามารถเข้าถึงพื้นที่ออฟฟิศที่มีไว้สำหรับการประชุมหรืองานที่ต้องใช้สมาธิโดยเฉพาะได้ ซึ่งจะสามารถช่วยองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและยืดหยุ่นให้กับพนักงานไปพร้อมกับการประหยัดค่าใช้จ่ายได้

ไม่เพียงเท่านั้น โต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่ยังสามารถลดความวนเวียนอยู่แต่กับสภาพแวดล้อมเดิม ๆ ทุกวันได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจได้ ในภาพรวมแล้ว โต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเพลิดเพลินซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังใจและความพึงพอใจในงานให้กับพนักงานได้

สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

อย่างที่กล่าวไป พนักงานมักจะไม่ได้รับที่นั่งหรือพื้นที่ทำงานแห่งใดแห่งหนึ่งเพียงแห่งเดียวในที่ทำงานส่วนใหญ่ที่ใช้โต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่ ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงมีแรงจูงใจในการทำให้พื้นที่ทำงานของพวกเขาสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้คนต่อไปมาใช้งานต่อ ซึ่งสามารถนำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้นอันจะช่วยเพิ่มผลิตภาพและความพึงพอใจในงานได้

ออฟฟิศทำงานร่วมกัน เช่น JustCo Thailand ยังมอบบริการทำความสะอาดภายในตัวอีกด้วยเพื่อให้มั่นใจว่า พื้นที่และที่ทำงานที่ใช้งานร่วมกันจะสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะอาดออฟฟิศ หรือสถานที่ทำงาน โดยที่ทำงานที่สะอาดมากขึ้นและมีของวางเกะกะน้อยลงก็จะทำให้พนักงานมีแนวโน้มเสียสมาธิน้อยลงและมีสมาธิกับงานของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

ความเท่าเทียมในออฟฟิศ

โต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่ในโคเวิร์คกิ้งสเปซยังผลักดันความเท่าเทียมในออฟฟิศอีกด้วย เนื่องจากไม่มีการมอบพื้นที่ทำงานประจำให้ พนักงานจึงสามารถนั่งทำงานเคียงข้างเพื่อนร่วมงานในหลาย ๆ ระดับความอาวุโสได้ ซึ่งจะเป็นการทำงานกรอบเดิม ๆ และผลักดันการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก อันจะนำไปสู่การสื่อสารที่ดีขึ้น เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานระหว่างกัน เกิดความคิดที่แปลกใหม่มากขึ้น และที่สำคัญที่สุดก็คือ ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น

การปราศจากการครอบครองพื้นที่และการแข่งขันแย่งที่นั่งยังสามารถลดความตึงเครียดและผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการทำงานร่วมกันมากขึ้นได้อีกด้วย โดยพนักงานจะรู้สึกมีค่าและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากขึ้น ซึ่งจะสามารถเพิ่มกำลังใจและความพึงพอใจพร้อมกับลดอัตราการลาออกของพนักงานไปด้วยได้

เพิ่มการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้

การทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้ที่เพิ่มขึ้นยังถือเป็นข้อดีของการทำงานที่ Hot Desk หรือการจัดโต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่อีกด้วย เนื่องจากพนักงานต้องย้ายที่ไปมาในพื้นที่ทำงานและทำงานในหลาย ๆ พื้นที่ที่พวกเขาอย่างนั่งตามความต้องการ พวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจากหลาย ๆ แผนกหรือทีมมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปสู่การแบ่งปันความรู้ ความคิด และมุมมองที่ไม่เหมือนใครที่จะส่งเสริมให้เกิดวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่

ไม่เพียงเท่านั้น เนื่องจากพนักงานทำงานอยู่ในสถานที่หลายแห่ง พวกเขาจึงอาจเข้าใจธุรกิจในภาพรวมได้ดีขึ้น ซึ่งสามารถนำไปสู่การตัดสินใจโดยมีข้อมูลสนับสนุนมากขึ้นในภาพรวมได้ อันจะสามารถส่งผลให้เกิดวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการแตกแยกของระบบจัดการข้อมูลเกิดขึ้นที่ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ได้ถูกแบ่งปันกันระหว่างทีมต่าง ๆ

พื้นที่ทำงานร่วมกันและพื้นที่ทำงานแยกส่วนขนาดใหญ่ในออฟฟิศทำงานร่วมกัน เช่น JustCo อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ และ JustCo สีลมเอจ จะส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการแบ่งปันความรู้ และเกิดไอเดียสร้างสรรค์งานในพื้นที่ทำงานมากกว่าเดิมโดยการมอบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการระดมสมองและการทำงานเป็นกลุ่ม กิจกรรมชุมชนของเรายังยกระดับทุกอย่างไปอีกขั้นด้วยการเปิดให้พนักงานสามารถเข้าถึงและมีปฏิสัมพันธ์กับมืออาชีพจากหลาย ๆ อุตสาหกรรมและภูมิหลัง 

เพิ่มการเข้าสังคม

และสุดท้าย การจัดโต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่ยังสามารถมอบโอกาสในการเข้าสังคมให้กับพนักงานได้มากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากพนักงานจะได้ขยับที่ไปมาและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหลาย ๆ คน โต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่จึงสามารถสร้างที่ทำงานที่มีชีวิตชีวาและมีพลังมากขึ้นได้

พนักงานสามารถสร้างความสัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้คนใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นการผลักดันความเป็นชุมชนและการมีเป้าหมายร่วมกัน สิ่งนี้สามารถนำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่สนุกสนานมากขึ้น และเพิ่มกำลังใจและความพึงพอใจในงานให้กับพนักงานได้ ยิ่งไปกว่านั้น พื้นที่ทำงานร่วมกัน เช่น JustCo สามย่านมิตรทาวน์ ยังมักจะจัดกิจกรรมเพื่อสร้างปฎิสัมพันธ์หรือเปิดให้เข้าถึงร้านกาแฟและพื้นที่นั่งเล่นจำนวนมากอยู่บ่อย ๆ ซึ่งจะสามารถผลักดันให้พนักงานเข้าสังคมอย่างต่อเนื่องได้มากยิ่งขึ้น

ใช้โต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่ผ่านแผนสมาชิกแบ่งปันพื้นที่ทำงานของ JustCo 

ในภาพรวม การจัดโต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังต้องการยกระดับผลิตภาพและความพึงพอใจในงานของพนักงาน หากคุณสนใจสำรวจดูข้อดีของการใช้โต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่สำหรับธุรกิจของคุณหรือตัวคุณเอง JustCo Thailand ก็มีแผนสมาชิกที่หลากหลายให้คุณได้เลือกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทุกรูปแบบ

นอกจากข้อดีของโต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่ตามที่กล่าวถึงไปด้านบนแล้ว การเป็นสมาชิกเพื่อใช้โต๊ะทำงานแบบไม่ประจำที่ของ JustCo ยังมอบการเข้าถึงศูนย์การทำงานร่วมกันทั่วโลกมากกว่า 40 แห่งอีกด้วย นั่นหมายความว่า พนักงานของคุณจะสามารถทำงานจากสาขาของ JustCo แห่งไหนก็ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวมากขึ้น

จากโคเวิร์คกิ้งสเปซไปจนถึงออฟฟิศส่วนตัว JustCo มีแผนสมาชิกสำหรับการทำงานร่วมกันที่จะมอบสิ่งต่าง ๆ ให้กับธุรกิจของคุณมากกว่าที่จำเป็นหรือต้องการ ติดต่อเราเลยวันนี้