Book A Tour
{:th}ติดต่อเราวันนี้{:}{:en}Get In Touch With Us Today!{:}

{:th}ติดต่อเราเพื่อนัดเข้าชมสถานที่{:}{:en}Contact us to arrange a visit.{:}or call us at +66 (0) 2 055 8606

{:th}นัดเข้าชมสถานที่{:}{:en}Book a Tour!{:}

{:th}ติดต่อเราเพื่อนัดเข้าชมสถานที่{:}{:en}Contact us to arrange a visit.{:}


or call us at +66 (0) 2 055 8606

Image Alt

ร่วมงานกับ JustCo

{:th}มาสร้างสรรค์การทำงานให้ดีขึ้นร่วมกับเรา{:}{:en}Let's Make Work Better, Together!{:}

JustCo เชื่อว่า การทำงานร่วมกันคือการทำงานที่ดีกว่า โดยเป็นการท้าทายและให้นิยามของการทำงานร่วมกันใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเชื่อมโยงชุมชนที่มีชีวิตชีวาและเปี่ยมไปด้วยพลังในพื้นที่ทำงานที่เปิดกว้าง เอื้ออำนวยต่อการทำงาน และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์

 

สมาชิกของเราจะมีโอกาสมากมายที่จะผลักดันความคิดริเริ่มและการพัฒนาต่างๆ ไปสู่ขั้นที่เหนือกว่า และประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นผ่านการปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และความเป็นพันธมิตร JustCo สร้างสรรค์ระบบนิเวศในการทำงานอันทรงพลัง ซึ่งช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดได้รับประโยชน์จากปฏิสัมพันธ์แบบเครือข่ายที่ JustCo

 

จัสโคออกแบบพื้นที่ทำงานที่เป็นมากกว่าเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (sharing economy) พร้อมมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่แข่งแกร่งในเอเชียภายในปี 2563 และสร้างชุมชนทางธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยพื้นที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่นและประสบการณ์การทำงานที่แตกต่าง

ค่านิยมหลักของเรา

รวดเร็วทันใจ
ให้ความสำคัญกับลูกค้า
ส่งเสริมผู้ประกอบการ

Join Us

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย เราจึงขอเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งมีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกับเรามาร่วมงานกับเรา

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น

ตำแหน่งที่เปิดรับ