ค้นหาพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการ

  นัดชมพื้นที่

  ฟรี! ออฟฟิศหรือสมาชิกโคเวิร์คกิ้ง 2 เดือนพร้อม เครดิตห้องประชุม*

  สมาชิกของจัสโคประกอบไปด้วยองค์กรชั้นนำ ธุรกิจที่กำลังเติบโต และสตาร์ทอัพกว่า 100,000 รายทั่วเอเชียแปซิฟิก เราพร้อมต้อนรับคุณสู่คอมมิวนิตี้ทางธุรกิจในกรุงเทพฯ ที่มุ่งสู่ความสำเร็จ ด้วยพื้นที่ทำงานแบบยืดหยุ่นและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันจากทุกสาขาใจกลางเมือง พร้อมมอบประสบการณ์ในการทำงานที่ดีกว่าสำหรับทุกธุรกิจ ดังนี้

  • เลือกมีออฟฟิศใน 4 ทำเลพรีเมียม ได้แก่ สาทร ชิดลม เพลินจิต และสามย่าน (ใหม่! สาขาสีลมเอจ เปิดให้บริการในไตรมาสที่ 4)
  • รูปแบบการเป็นสมาชิกที่ยืดหยุ่น
  • มอบสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • พื้นที่อเนกประสงค์สำหรับการพบปะหรือคุยงาน
  • ห้องประชุมพร้อมใช้งานหลายหลายขนาด
  • บริการชา กาแฟ และน้ำดื่ม
  • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  • ทีมคอมมิวนิตี้ให้การดูแล

  ฟรี! สมาชิกโคเวิร์คกิ้งหรือออฟฟิศ เดือน พร้อมเครดิตห้องประชุมมูลค่า 4,000 บาท

   นัดชมพื้นที่

   *ข้อกำหนดและเงื่อนไข

   • โปรโมชั่นนี้กำหนดโดย บริษัท จัสโค ประเทศไทย จำกัด (“จัสโค”) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำหรับการสมัครสมาชิกประเภท JustDesk Unlimited, JustDesk Dedicated หรือ JustStudio ภายใต้เงื่อนไขในการทำสัญญาสมาชิกเป็นระยะเวลา 12 เดือนที่สาขาเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ และสาขาแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส การทำสัญญาสมาชิกกับสาขาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสาขาที่ระบุ หรือหลังจากระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิรับข้อเสนอจากโปรโมชั่นนี้
   • สมาชิกผู้ได้รับสิทธิ (“ผู้รับ”) จะได้รับการยกเว้นค่าสมาชิกในเดือนที่ 11 และ 12 ของสัญญาสมาชิก พร้อมเครดิตห้องประชุมมูลค่า 4,000 บาท (“สิ่งตอบแทน”) ค่าสมาชิกรายเดือนราคาปกติจะเริ่มตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป เครดิตห้องประชุมมีอายุ 12 เดือนนับจากวันที่เริ่มเป็นสมาชิก เครดิตที่เหลือจากการใช้งานไม่สามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินสดได้ นอกเหนือจากสิ่งตอบแทนแล้วจัสโคจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งตอบแทน รวมไปถึงเงินมัดจำ ค่าบริการอื่นๆ ภาษี ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
   • ผู้รับ ถือเป็นตัวแทนและรับประกันว่าได้รับการยินยอม อนุญาต และการอนุมัติใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับสิทธิโปรโมชั่นนี้
   • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ ยกเว้นว่ามีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
   • จัสโค อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงทำการทดแทนหรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจของจัสโคที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด มีข้อผูกพันและครอบคลุมตามกฏหมาย และไม่สามารถโต้แย้งได้
   • ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีความคลาดเคลื่อนจากโบรชัวร์ เอกสารทางการตลาดหรือการเสนอขาย ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขได้กำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาสมาชิก
   • ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นยินยอมให้จัสโคและตัวแทนนำวิดีโอหรือภาพถ่ายซึ่งมีรูปหรือลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ไปใช้ในสื่อหรือรูปแบบใดๆ (“วัสดุ”) วัสดุนี้สามารถนำไปใช้ได้ตามที่จัสโคได้กำหนดไว้ในนโยบายส่วนบุคคล