ค้นหาพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการ

  กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่นนี้

  ออฟฟิศพร้อมใช้ รูปแบบใหม่ใจกลางเมือง ด้วยความยืดหยุ่นที่เลือกได้ตามต้องการ​

  จัสโค ออฟฟิศพร้อมใช้ คือหนึ่งในออฟฟิศที่มอบความยืดหยุ่นในด้านต่างๆมากที่สุดในกรุงเทพฯ​

  เราสามารถให้คุณทำสัญญาเพียง 3 เดือน หรือแม้แต่ 1 เดือนก็ได้ หลังจากนั้นคุณสามารถเพิ่มหรือลดขนาดตามการเติบโตของธุรกิจของคุณได้ตามต้องการ และให้คุณจ่ายเพียงราคาเดียว ครอบคลุมการใช้พื้นที่ต่างสาขาได้ทุกที่ทั้ง 6 สาขาในกรุงเทพฯ หรือแม้แต่ 40 สาขาทั่วเอเชียแปซิฟิก​

  ด่วนภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด  จองวันนี้ จัสโคให้คุณอยู่ฟรี 2 เดือน!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข: ​

  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ที่จัสโคทุกสาขา พิเศษ เฉพาะสาขาสามย่านมิตรทาวน์ ฟรี เครดิตห้องประชุมมูลค่า 10,000 บาท
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่31 ธันวาคม2566 เท่านั้น​
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้สำหรับสมาชิกใหม่ที่เซ็นต์สัญญาสมาชิกอย่างน้อย12 เดือน​
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียว​
  • สัญญาสมาชิกจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติโดยระยะเวลาที่ต่ออายุออกไปนั้นจะเท่ากับระยะเวลาตามสัญญาสมาชิกเว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้ง คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ต่ออายุสัญญาอย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันสิ้นสุดสัญญา​
  • จัสโคขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นหรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

   กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่นนี้