ค้นหาพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการ

  นัดชมพื้นที่

  สมัครสมาชิกจัสโคสาขาสีลมเอจวันนี้ รับสุดยอดข้อเสนอพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อน

  เตรียมพบกับสาขาใหม่ล่าสุดของจัสโคที่อาคารสีลมเอจ ซึ่งตั้งอยู่บนหัวมุมถนนสีลมตัดกับถนนพระราม 4 พร้อมให้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ ออฟฟิศส่วนตัว และห้องประชุมพร้อมใช้ และสตูดิโอไลฟ์สตรีมมิ่ง มองเห็นวิวสีเขียวสบายตาของสวนลุมพินี เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจทุกขนาด มาทำงานท่ามกลางชุมชนเทคสตาร์ทอัพและคอมมิวนิตี้ทางธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกที่กำลังเติบโตไปกับเรา

  • สะดวกสบายด้วยทางเดินเชื่อมต่อกับ MRT สีลมและ BTS ศาลาแดง
  • มองเห็นวิวสวนลุมพินี
  • บริการพื้นที่พบปะ คุยงาน
  • พื้นที่โคเวิร์คกิ้งสเปซ
  • บูธที่นั่งทำงานกึ่งส่วนตัว
  • โซฟาและที่นั่งรับแขก

   นัดชมพื้นที่

   * Terms & Conditions

   โปรโมชัน – รับรถยนต์ขับฟรี 3 เดือน

   • โปรโมชันนี้กำหนดโดย บริษัท จัสโค ประเทศไทย จำกัด (“จัสโค”) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับการทำสัญญาบริการเช่าออฟฟิศประเภท Enterprise Suite ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ภายใต้เงื่อนไขในการทำสัญญาสมาชิกเป็นระยะเวลา 12 เดือนที่สาขาสีลมเอจ สำหรับการเป็นสมาชิกใหม่เท่านั้น การทำสัญญาสมาชิกกับสาขาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสาขาที่ระบุ หรือหลังจากระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิรับข้อเสนอจากโปรโมชันนี้
   • สมาชิกผู้ได้รับสิทธิจะได้รับการงดเว้นค่าเช่ารถยนต์แบบรายเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน (สำหรับรถยนต์ที่มีค่าเช่ารายเดือนไม่เกิน 16,700 บาทต่อเดือน) จาก Carzuno (“Carzuno”) โดยจัสโคจะเป็นผู้ชำระค่าเช่า (“รางวัล”) ผู้รับสิทธิ (“ผู้รับ”) จะต้องทำสัญญาเช่ารถยนต์โดยตรงกับ Carzuno เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการดังกล่าว จัสโคจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย อาการบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือเหตุร้ายแรงใดๆ อันเนื่องมาจากรางวัลที่ได้รับ
   • ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิไม่ยอมรับหรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการรับสิทธิดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ จัสโคขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับสิทธิท่านอื่น
   • นอกเหนือจากรางวัลแล้วจัสโคจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับรางวัล รวมไปถึงเงินมัดจำ ค่าบริการอื่นๆ ภาษี ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
   • ผู้รับ ถือเป็นตัวแทนและรับประกันว่าได้รับการยินยอม อนุญาต และการอนุมัติใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับสิทธิโปรโมชันนี้
   • โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นๆ ได้ ยกเว้นว่ามีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
   • จัสโค อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงทำการทดแทนหรือยกเลิกโปรโมชันโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจของจัสโคที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชันนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด มีข้อผูกพันและครอบคลุมตามกฏหมาย และไม่สามารถโต้แย้งได้
   • ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีความคลาดเคลื่อนจากโบรชัวร์ เอกสารทางการตลาดหรือการเสนอขาย ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขได้กำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาสมาชิก
   • ผู้เข้าร่วมโปรโมชันยินยอมให้จัสโคและตัวแทนนำวิดีโอหรือภาพถ่ายซึ่งมีรูปหรือลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ไปใช้ในสื่อหรือรูปแบบใดๆ (“วัสดุ”) วัสดุนี้สามารถนำไปใช้ได้ตามที่จัสโคได้กำหนดไว้ในนโยบายส่วนบุคคล

   โปรโมชัน – สมัครสมาชิกโคเวิร์คกิ้งหรือเช่าออฟฟิศฟรี 1 เดือน

   • โปรโมชันนี้กำหนดโดย บริษัท จัสโค ประเทศไทย จำกัด (“จัสโค”) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับการสมัครสมาชิกใหม่ประเภท JustDesk Unlimited, JustDesk Dedicated หรือ JustStudio ภายใต้เงื่อนไขในการทำสัญญาสมาชิกเป็นระยะเวลา 12 เดือนที่สาขาสีลมเอจ การทำสัญญาสมาชิกกับสาขาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสาขาที่ระบุ หรือหลังจากระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิรับข้อเสนอจากโปรโมชันนี้
   • สมาชิกผู้ได้รับสิทธิ (“ผู้รับ”) จะได้รับการยกเว้นค่าสมาชิกในเดือนที่ 12 ของสัญญาสมาชิก (“สิ่งตอบแทน”) ค่าสมาชิกรายเดือนราคาปกติจะเริ่มตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
   • นอกเหนือจากสิ่งตอบแทนแล้วจัสโคจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งตอบแทน รวมไปถึงเงินมัดจำ ค่าบริการอื่นๆ ภาษี ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
   • ผู้รับ ถือเป็นตัวแทนและรับประกันว่าได้รับการยินยอม อนุญาต และการอนุมัติใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับสิทธิโปรโมชันนี้
   • โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นๆ ได้ ยกเว้นว่ามีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
   • จัสโค อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงทำการทดแทนหรือยกเลิกโปรโมชันโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจของจัสโคที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชันนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด มีข้อผูกพันและครอบคลุมตามกฏหมาย และไม่สามารถโต้แย้งได้
   • ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีความคลาดเคลื่อนจากโบรชัวร์ เอกสารทางการตลาดหรือการเสนอขาย ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขได้กำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาสมาชิก
   • ผู้เข้าร่วมโปรโมชันยินยอมให้จัสโคและตัวแทนนำวิดีโอหรือภาพถ่ายซึ่งมีรูปหรือลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ไปใช้ในสื่อหรือรูปแบบใดๆ (“วัสดุ”) วัสดุนี้สามารถนำไปใช้ได้ตามที่จัสโคได้กำหนดไว้ในนโยบายส่วนบุคคล