One membership, over 40 locations. The place that works for you.

นโยบายความเป็นส่วนตัวของจัสโคกรุ๊ป


1. บทนำ


สำหรับจัสโคกรุ๊ป (“จัสโค”) เราเคารพความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกของเราและบุคคลอื่นๆที่เราได้สื่อสารในขั้นตอนการให้บริการของเรารวมถึงผู้ยื่นใบสมัครเพื่อร่วมงานกับเราเรามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายหลักการปฏิบัติและกระบวนการรักษาป้องกันการเก็บใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา

เราได้จัดทำหนังสือบอกกล่าวถึงการปกป้องข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีการที่เราเก็บใช้งานเปิดเผยประมวลปกป้องและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับเราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นมีความเข้มงวดกว่านโยบายนี้กฎหมายดังกล่าวจะมีอำนาจเหนือกว่าและจัสโคจะปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว


2. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่เกี่ยวกับลูกค้าที่สามารถระบุตัวตนได้จาก (ก) จากข้อมูลนั้นหรือ (ข) จากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นเราเราสามารถหรือมีโอกาสเข้าถึงได้

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่าน :

 • สมัครสมาชิกหรือซื้อบริการของเรา
 • ใช้บริการของเรา
 • สอบถามหรือตอบรับบริการต่างๆของเราผ่านแคมเปญการตลาดหรือการส่งเสริมการขายของเรารวมถึงการส่งอีเมลโดยตรง (EDMs)
 • ได้รับการแนะนำให้ใช้บริการของเราจากสมาชิกหรือพันธมิตรทางธุรกิจท่านใดท่านหนึ่งของเรา
 • แสดงความคิดเห็นแกเราเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของเรา
 • เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและให้ข้อมูลติดต่อของท่านแก่เรา
 • เยี่ยมชมสถานที่ของเราซึ่งมีการเฝ้าสังเกตโดยกล้องวงจรปิด
 • สื่อสารกับเราผ่านอีเมลหรือทางจดหมาย

3. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บเกี่ยวกับท่าน


ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บเกี่ยวกับท่านได้แก่:

 • ข้อมูลติดต่อ (ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมล)
 • ข้อมูลไบโอเมตริก (ภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดการบันทึกเสียง)
 • ข้อมูลการชำระเงิน/การเงิน (หมายเลขบัญชีธนาคารชื่อบัตรเครดิต/เดบิตหมายเลขบัตรเครดิต/เดบิตวันที่หมดอายุของบัตร)
 • ข้อมูลบัญชี (ยอดเงินในบัญชีการสมัครสมาชิกที่มีผล)
 • ข้อมูลพิกัด
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบริการของเรา (ความถื่ในการใช้บริการของเราพิกัดที่ใช้บริการของเราฯลฯ)
 • ข้อมูลจากองค์กรอื่นๆ (ผู้ว่าจ้างของท่านหรือหน่วยงานอื่านที่เราเชื่อว่าท่านได้อนุมัติให้สามารถให้รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของท่าน)

4. เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ยืนยันตัวตนของท่าน
 • แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการอัพเดตหรือการปรับปรุงต่างๆ
 • จัดการวิเคราะห์และปรับปรุงบริการธุรกิจและการดำเนินงานของเราเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ท่านหรือเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า
 • ตอบกลับความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นหรือตอบกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 • ดำเนินการและจัดการบริการของเรา
 • ดำเนินการเรียกเก็บเงินการชำระเงินและธุรกรรมด้านเครดิตอื่นๆ
 • ดำเนินกิจกรรมการวิจัยทางการตลาดการตลาดทางตรงและการสร้างลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 • ดำเนินกิจกรรมการตลาดร่วมกับบริษัทและผู้ให้บริการอื่นๆ
 • สื่อสารกับลูกค้าแขกสมาชิกและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • ปฏิบัติตามหรือดำเนินการตามหน้าที่ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
 • รับรองการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา

5. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใคร


เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านที่ท่านให้เราให้แก่บริษัทในเครือของเรารวมถึงหน่วยงานและองค์การภายนอกจัสโคต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 4:

 • EDM / ตัวแทนจำหน่ายบริการอีเมล
 • ผู้ประมวลผลการชำระเงินและสถาบันการเงิน
 • สถาบันวิจัย
 • ผู้โฆษณา / หน่วยงานโฆษณา
 • ผู้จัดงาน
 • ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนของผู้เยี่ยมชม
 • บริการขนส่ง / พัสดุ
 • บริการฝ่ายบุคคล / จัดทำเงินเดือนและบริษัทประกัน
 • หน่วยงานของรัฐ

ในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมายเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่ายให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย


6. เราจัดการการเก็บการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


6.1 การได้รับความยินยอม


ก่อนที่เราจะเก็บใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วยท่านยินยอมให้เราเก็บใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ภายใต้บางสถานการณ์เราอาจถือว่าท่านให้ความยินยอมเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสมัครใจเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เช่นเมื่อท่านให้ชื่อและรายละเอียดการชำระเงินเพื่อซื้อบริการจากเรา

เราอาจยกเว้นความจำเป็นในการได้รับความยินยอมในการเก็บใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ยกตัวอย่างเช่น:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลสาธารณะ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยหน่วยงานของรัฐหรือเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการสืบสวนหรือการพิจารณาคดี
 • ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมิน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการเรียกเก็บหนี้ของบุคคลต่อจัสโคหรือเพื่อให้จัสโคชำระหนี้ต่อบุคคล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการทำธุรกรรมสินทรัพย์ธุรกิจ

6.2 การเพิกถอนความยินยอม


หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมท่านควรแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลเราจะให้คำแนะนำแก่ท่านเกี่ยวกับผลของการเพิกถอนความยินยอมของท่านเช่นหากเราไม่มีข้อมูลติดต่อของท่านเราอาจไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการที่เรานำเสนอในอนาคต

ท่านสามารถแจ้งขอเพิกถอนความยินยอมโดยการส่งอีเมลหรือจดหมายมาถึงเราหรือผ่านฟีเจอร์ “ยกเลิกการเป็นสมาชิก” ในบริการออนไลน์


6.3 การใช้คุกกี้


เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของท่านในเว็บไซต์ของเราคุกกี้คือไฟล์แฟ้มข้อความที่สร้างขึ้นโดยเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อทำให้เว็บไซต์จำท่านได้และบันทึกความชอบของท่านไว้คุกกี้จะให้ความสะดวกแก่ท่านเช่นทำให้ท่านไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลเดิมอีกรอบเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์อีกครั้งหรือเมื่อต้องกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

คุกกี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้คือ “เซสชัน” คุกกี้ซึ่งจะถูกลบโดยอัตโนมัติจากฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อเซสชันสิ้นสุดลง

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับคุกกี้ได้โดยการปิดฟีเจอร์นี้ในเว็บบราวเซอร์ของท่านโปรดทราบว่าเมื่อทำเช่นนี้ท่านอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติและฟังก์ชันบางส่วนในเว็บแอปพลิเคชันของเรา


7. เรารับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


เราจะดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลในการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บนั้นถูกต้องสมบูรณ์ไม่ตกหล่นและปรับปรุงให้ทันสมัย

ในบางครั้งเราอาจดำเนินการให้ท่านยืนยันข้อมูลและแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้หากเรายังมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องการที่ท่านแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสำคัญมาก (เช่นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่)


8. เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


เราได้ดำเนินการอยางเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและใช้มาตรการทางเทคนิคต่างๆ (เช่นการเข้ารหัสข้อมูลไฟร์วอลล์และโปรโตคอลเครือข่ายที่ปลอดภัย) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้จากการสูญหายการนำไปใช้โดยมิชอบการทำลายการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตการเข้าถึงการเปิดเผยและการกระทำอื่นๆที่คล้ายกัน

และเรายังได้วางมาตรการองค์กรที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมเพื่อรักษาความลับและความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะแบ่นปันข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่ได้รับการอนุมัติภายใต้หลักการ ‘จำเป็นต้องรู้’ เท่านั้น

เมื่อเราให้ผู้ประมวลผลข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอกดำเนินการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลแทนเราเราจะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาให้การรับประกันอย่างเพียงพอสำหรับการดำเนินการตามมาตรการองค์กรและมาตรการทางเทคนิคต่างๆของเราที่จำเป็นและได้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลในการปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้


9. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


เรามีนโยบายเก็บรักษาเอกสารที่ติดตามกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราทั้งแบบฟอร์มกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือกฎหมายอีกต่อไปเราจะกำจัดและทำลายเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเก็บรักษาเอกสาร


10. ท่านจะเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไร


ท่านสามารถเขียนมาสอบถามเราว่าเราใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยางไรก่อนที่เราจะยอมตามคำขอของท่านเราอาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของท่านเราจะตอบกลับคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในกรณีที่เป็นไปได้เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงประมาณระยะเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการดังกล่าวเราอาจคิดค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับค่าใช้จ่ายในการประมวลผลการแจ้งขอเข้าถึงข้อมูลของท่าน

หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้นั้นไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่เป็นปัจจุบันท่านสามารถแจ้งขอให้เราแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่เราเห็นว่าเป็นการสมเหตุสมผลที่จะดำเนินการแก้ไขเราจะแก้ไขข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เราได้รับการแจ้งขอจากท่าน


11. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อเรา


ท่านมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการต่อไปนี้:

 • เพิกถอนความยินยอมของท่านหรือแจ้งขอให้เปลี่ยนขอบเขตความยินยอมของท่าน
 • แจ้งขอการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
 • รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่อ่านได้หรือในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป
 • ปฏิเสธการเก็บใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน
 • แจ้งขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • แจ้งขอให้จำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • แจ้งขอให้ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ยื่นการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยจัสโค

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นตอบกลับเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือมีข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล (DPO) ของเราได้ที่ : [email protected]

คำถามหรือคำร้องเรียนควรมีรายละเอียดต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย:

 • ชื่อเต็มและข้อมูลติดต่อของท่าน
 • รายละเอียดโดยย่อของคำถามหรือคำร้องเรียนของท่าน

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคำถามและความเห็นตอบกลับและเราจะดำเนินการอย่างเป็นความลับและภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล


12. การเปลี่ยนแปลงของหนังสือบอกกล่าวการปกป้องข้อมูลฉบับนี้


เราอาจปรับปรุงหนังสือบอกกล่าวการปกป้องข้อมูลฉบับนี้เป็นครั้งคราวเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆโดยการโพสต์หนังสือบอกกล่าวฉบับล่าสุดในเว็บไซต์ของเราโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆ

การเปลี่ยนแปลงของหนังสือบอกกล่าวการปกป้องข้อมูลฉบับนี้จะมีผลบังคับเมื่อถูกโพสต์ในเว็บไซต์ของเรา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2022

นัดชมพื้นที่จริง

 • 1
 • 2
 • 3

พร้อมที่จะก้าวต่อไปแล้วหรือยัง? ให้สมาชิกในทีมของเราช่วยคุณค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ

นัดชมพื้นที่จริง

 • 1
 • 2
 • 3

พร้อมที่จะก้าวต่อไปแล้วหรือยัง? ให้สมาชิกในทีมของเราช่วยคุณค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ

นัดชมพื้นที่จริง

 • 1
 • 2
 • 3

โปรดยืนยันว่ารายละเอียดทั้งหมดที่ให้ไว้นั้นถูกต้อง. แก้ไขข้อมูล

เมือง
ที่ต้องการ ศูนย์กลาง*
สิ่งที่คุณกำลังมองหา*
ขนาดทีม*
ชื่อ*
นามสกุล*
ที่อยู่อีเมล*
ชื่อ บริษัท*

กรุณาระบุหมายเลขติดต่อของคุณหากคุณต้องการให้เราโทรกลับ

warning

You are currently leaving the website from your browsing country. Would you like to switch to our website for localized content and offers?

Stay Here Switch Country